f l y f i s h i n g . p l 2020.08.03
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Dønfoss, Rzeka OTTA. . Autor: Pumeks. Czas 2020-08-03 11:42:34.


poprzednia wiadomosc Odp: Górny San : : nadesłane przez WZ_WZ (postów: 2362) dnia 2020-07-14 22:38:33 z 194.33.117.*
  nie znam się, więc się wypowiem
ale cytatami z mądrzejszych ode mnie
1. Lasy stanowią istotny element struktury przestrzennej każdego kraju. Decyduje o tym ich
wielofunkcyjność, rola w kształtowaniu procesów ekologicznych zachodzących w środowisku
przyrodniczym oraz ich wpływ na jakość życia człowieka [Degórski 2013]. Od zarania cywilizacji las
tworzył określony zbiór warunków zwiększających szanse, a nawet niezbędnych do przeżycia ludzi.
Przez tysiąclecia warunki te polegały na dostarczaniu różnych dóbr materialnych, zaspokajających
potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa egzystencji człowieka [Klocek 2005]. Tak się dzieje
również obecnie, choć waga i znaczenie różnorodnych dóbr i usług lasu i gospodarki leśnej dla
człowieka uległy zmianie1 . Rozwój cywilizacji sprawił, że współcześnie obszary leśne, niezależnie
od położenia, charakterystyki przyrodniczej, praw własności i głównej funkcji, jaką pełnią, są przede
wszystkim istotnym elementem ograniczonej przestrzeni geograficznej – przestrzeni życia
człowieka. Decyduje o tym nie tylko ich wysoki udział w sumarycznej powierzchni gruntów ogółem,
ale przede wszystkim różnorodność naturalnych dóbr i świadczeń, jakie wraz z drewnem las może
zaoferować społeczeństwu. Wyjątkowa rola i znaczenie obszarów leśnych sprawiła, że na początku
lat 90. XX w. w terminologii leśnej pojawiły się, używane do dzisiaj, takie pojęcia jak:
zrównoważone2 , trwałe3 oraz wielofunkcyjne4 leśnictwo. Wymienione zasady gospodarki leśnej,
odnoszące się również do użytkowania zasobów leśnych, wyznaczyły jej nowe zadania, polegające
1 Szczegółowe uzasadnienie okoliczności towarzyszących oraz wpływających na zmiany sposobu
prowadzenia gospodarki leśnej oraz zarządzania obszarami leśnymi, jak również kierunków rozwoju
polityki leśnej przedstawia Paschalis-Jakubowicz (2010 a, b i c). 2 Pojęcie „zrównoważenie”
pochodzi z leśnictwa i po raz pierwszy zostało użyte w 1713 r. przez Hansa Carla von Carlowitza w
związku z niszczeniem lasów. Terminem tym określa się taki rodzaj gospodarki leśnej, w której z
lasu pozyskuje się tylko taką ilość drewna, jaka może ponownie wyrosnąć – tym samym las nie
zostaje wycięty całkowicie, lecz może się ciągle regenerować [Paschalis-Jakubowicz 2011,
Józefecka 2009]. 3 Pojęcie trwałego gospodarowania lasami sprecyzowano podczas Drugiej
Ministerialnej Konferencji na temat Ochrony Lasów w Europie w Helsinkach w czerwcu 1993 r.
„Trwałe gospodarowanie oznacza zarządzanie i użytkowanie lasów i terenów leśnych w taki sposób
i w takim tempie, które pozwolą zachować ich bioróżnorodność, produktywność, zdolność
odnowienia, żywotność oraz zdolność do spełnienia, teraz i w przyszłości, odpowiednich
ekologicznych, ekonomicznych i społecznych funkcji na lokalnym, krajowym i globalnym poziomie,
nie powodując przy tym szkód w innych ekosystemach” [Poznański 2014, Józefecka 2009,
Płotkowski 2008]. 4 W polskim leśnictwie pojęcie lasu wielofunkcyjnego wprowadza Polityka Leśna
Państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 roku, który wskazuje na
wyraźne odejście od drzewostanowo- -produkcyjnej funkcji lasu na rzecz spełnienia przez
ekosystemy leśne wielorakich funkcji, w tym społecznych i turystyczno-rekreacyjnych [Płotkowski
2008, Polityka Leśna Państwa 1997]. 14 Piotr Gołos na równoważeniu funkcji ochronnych i
społecznych z funkcjami produkcyjnymi, z udziałem idei społecznego zarządzania zasobami
przyrody [Gwiazdowicz 2007].
Oraz
2.
Trwałe gospodarowanie oznacza zarządzanie i użytkowanie lasów i terenów leśnych w taki sposób i
w takim tempie, które pozwolą zachować ich bioróżnorodność, produktywność, zdolność
odnowienia, żywotność oraz zdolność do spełnienia, teraz i w przyszłości, odpowiednich
ekologicznych, ekonomicznych i społecznych funkcji na lokalnym, krajowym i globalnym poziomie,
nie powodując przy tym szkód w innych ekosystemach”

link:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17069/habilitacja_golos%20na%20www.pdf?
sequence=1&isAllowed=y


Nadesłany link: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17069/habilitacja_golos%20na%20www.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Brak odpowiedzi na ten list. Zobacz następną wiadomość.    
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus