f l y f i s h i n g . p l 2021.04.13
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp: Naprawa wodery. Autor: G. Czas 2021-04-13 19:01:56.


poprzednia wiadomosc Odp: Wody atakują : : nadesłane przez Józef Jeleński (postów: 1743) dnia 2021-04-05 11:21:16 z *.neoplus.adsl.tpnet.pl
  Wypełnilem według instrukcji powyżej i wysłalem:

Numer rozdziału/podrozdziału lub numer załącznika, którego dotyczy zgłaszana uwaga lub wniosek:
Nr działania: W_GZW_978, zbirnik retencyjny w miejscowości Prądnik Korzkiewski.

Nazwa obszaru dorzecza, którego dotyczy zgłaszana uwaga lub wniosek
dorzecze Wisły

Treść zgłaszanej uwagi lub wniosku (max.1000 znaków)
Sprzeciw wobec regulacji i przegradzaniu rzek, jako działaniu powodującego pogorszenie ich stanu ekologicznego. Rzeka Prądnik jest w większości nieuregulowana i w całości drożna dla migracji ryb z wyjątkiem niewielkich jazów w Białym Prądniku (nieczynna hodowla nutrii) oraz porzuconego jazu w Zielonkach. Pogarszanie tego stanu jest niezgodne z prawem wobec obowiązku Polski uzyskania dobrego stanu wód do roku 2015, najpóźniej do roku 2027. Sprzeciw Stowarzyszenia dołącza się do sprzeciwu mieszkańców i daje podstawy prawne do zaniechania przekształcania wartościowych przyrodniczo dolin rzecznych na zbiorniki retencyjne pod pozorem działań ograniczających ryzyko powodzi.

Propozycja zmian (max. 1000 znaków)
Zaniechać budowy zbiornika retencyjnego (brak wskazania korzyści osoby prawnej retencjonującej wodę), a także polderu w miejscu wartościowym pod względem przyrodniczym, stanowiącym otulinę parku narodowego i korytarz ekologiczny. Sprzeciw wobec zarządzania rzekami przez ministerstwo infrastruktury, gdyż rzeki nie są według prawa infrastrukturą.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi (max.2000 znaków)
WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 1 lipca 2015 r.(*)
Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Polityka Unii w dziedzinie gospodarki wodnej – Dyrektywa 2000/60/WE – Artykuł 4 ust. 1 – Cele środowiskowe w odniesieniu do wód powierzchniowych – Pogorszenie się stanu części wód powierzchniowych – Przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi wodnej – Obowiązek zakazania przez państwa członkowskie każdego projektu mającego albo mogącego wywołać negatywny wpływ na stan części wód powierzchniowych – Kryteria decydujące przy ocenie wystąpienia pogorszenia się stanu części wód powierzchniowych
W sprawie C 461/13
mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) postanowieniem z dnia 11 lipca 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 sierpnia 2013 r., w postępowaniu:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV
przeciwko
Bundesrepublik Deutschland,
przy udziale
Freie Hansestadt Bremen,

  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Odp: Wody atakują [3] 05.04 11:37
  Odp: Wody atakują [2] 05.04 21:12
  Odp: Wody atakują [1] 05.04 21:38
  Odp: Wody atakują [0] 05.04 21:40
  Odp: Wody atakują [4] 06.04 10:32
  Odp: Wody atakują [3] 06.04 12:23
  Odp: Wody atakują [1] 06.04 13:26
  Odp: Wody atakują [0] 06.04 16:06
  Odp: Wody atakują [0] 09.04 16:23
  prośba do Pana Józefa Odp: Wody atakują [2] 06.04 21:04
  Odp: prośba do Pana Józefa Odp: Wody atakują [1] 07.04 08:25
  Odp: prośba do Pana Józefa Odp: Wody atakują [0] 07.04 09:34
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus