f l y f i s h i n g . p l 2021.04.13
home | artykuły | forum | komis | galerie | katalog much | baza | guestbook | inne | sklep | szukaj
FORUM  WĘDKARSTWA  MUCHOWEGO
Email: Hasło:
Zaloguj automatycznie przy każdej wizycie:
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś: Załóż konto

Ostani post! Temat: Odp: Naprawa wodery. Autor: G. Czas 2021-04-13 19:01:56.


poprzednia wiadomosc Wody atakują : : nadesłane przez ira (postów: 189) dnia 2021-04-05 08:11:37 z *.48.classcom.pl
  https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/dolina-pradnika-wody-polskie-chca-zbudowac-zbiornik-
retencyjny-mieszkancy-przeciwni,1055616.html
  [Powrót do Forum] [Odpowiedz] [Odpowiedz z cytatem]    
 
Nadawca
Data
  Odp: Wody atakują [13] 05.04 08:17
 
to brama do Ojcowskiego Parku Narodowego...
pomysł idiotyczny, istnieje od 20 lat
co jakiś czas wraca

podpiszcie proszę petycję, Koledzy

Formularz do zgłaszania uwag do konsultacji społecznych:

http://stoppowodzi.pl/konsultacje/formularz-dorzecze-wisly/

skomplikowany, żeby ludziom nie chciało się pisać.

Miejscowość, w której powstaje zbiornik to Prądnik Korzkiewski, nr działania W_GZW_978.
Każdy głos się liczy!


https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/dolina-pradnika-wody-polskie-chca-zbudowac-zbiornik-
retencyjny-mieszkancy-przeciwni,1055616.html
 
  Odp: Wody atakują [12] 05.04 11:21
 
Wypełnilem według instrukcji powyżej i wysłalem:

Numer rozdziału/podrozdziału lub numer załącznika, którego dotyczy zgłaszana uwaga lub wniosek:
Nr działania: W_GZW_978, zbirnik retencyjny w miejscowości Prądnik Korzkiewski.

Nazwa obszaru dorzecza, którego dotyczy zgłaszana uwaga lub wniosek
dorzecze Wisły

Treść zgłaszanej uwagi lub wniosku (max.1000 znaków)
Sprzeciw wobec regulacji i przegradzaniu rzek, jako działaniu powodującego pogorszenie ich stanu ekologicznego. Rzeka Prądnik jest w większości nieuregulowana i w całości drożna dla migracji ryb z wyjątkiem niewielkich jazów w Białym Prądniku (nieczynna hodowla nutrii) oraz porzuconego jazu w Zielonkach. Pogarszanie tego stanu jest niezgodne z prawem wobec obowiązku Polski uzyskania dobrego stanu wód do roku 2015, najpóźniej do roku 2027. Sprzeciw Stowarzyszenia dołącza się do sprzeciwu mieszkańców i daje podstawy prawne do zaniechania przekształcania wartościowych przyrodniczo dolin rzecznych na zbiorniki retencyjne pod pozorem działań ograniczających ryzyko powodzi.

Propozycja zmian (max. 1000 znaków)
Zaniechać budowy zbiornika retencyjnego (brak wskazania korzyści osoby prawnej retencjonującej wodę), a także polderu w miejscu wartościowym pod względem przyrodniczym, stanowiącym otulinę parku narodowego i korytarz ekologiczny. Sprzeciw wobec zarządzania rzekami przez ministerstwo infrastruktury, gdyż rzeki nie są według prawa infrastrukturą.

Uzasadnienie zgłaszanej uwagi (max.2000 znaków)
WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 1 lipca 2015 r.(*)
Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Polityka Unii w dziedzinie gospodarki wodnej – Dyrektywa 2000/60/WE – Artykuł 4 ust. 1 – Cele środowiskowe w odniesieniu do wód powierzchniowych – Pogorszenie się stanu części wód powierzchniowych – Przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi wodnej – Obowiązek zakazania przez państwa członkowskie każdego projektu mającego albo mogącego wywołać negatywny wpływ na stan części wód powierzchniowych – Kryteria decydujące przy ocenie wystąpienia pogorszenia się stanu części wód powierzchniowych
W sprawie C 461/13
mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) postanowieniem z dnia 11 lipca 2013 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 sierpnia 2013 r., w postępowaniu:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV
przeciwko
Bundesrepublik Deutschland,
przy udziale
Freie Hansestadt Bremen,
 
  Odp: Wody atakują [3] 05.04 11:37
 
super

ciekawe, nie wiedziałem:

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – Niemcy) –
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med.
vet. Uta Wree
(Sprawa C-422/13) (1)

Sentencja
1) Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iii) dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej należy interpretować w ten
sposób, że państwa
członkowskie są zobowiązane – z zastrzeżeniem przyznania odstępstwa – do odmowy zgody na
konkretne przedsięwzięcie
w przypadku, gdy może ono spowodować pogorszenie się stanu części wód powierzchniowych lub gdy
zagraża uzyskaniu dobrego
stanu wód powierzchniowych lub dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego
takich wód w dacie przewidzianej
w tej dyrektywie
 
  Odp: Wody atakują [2] 05.04 21:12
 
Powiedzcie mi ludzie skąd takie matoły w WP się biorą?
Kurwa, ileż można te debilne pomysły znosić?
Ja już nie ogarniam, gdzie myśmy doszli w tym zasranym grajdole??
Przepraszam, nie wytrzymuję juź...
 
  Odp: Wody atakują [1] 05.04 21:38
 
pieniądze są do wydania
i szukają, gdzie
ale bez głowy...


Powiedzcie mi ludzie skąd takie matoły w WP się biorą?
Kurwa, ileż można te debilne pomysły znosić?
Ja już nie ogarniam, gdzie myśmy doszli w tym zasranym grajdole??
Przepraszam, nie wytrzymuję juź...
 
  Odp: Wody atakują [0] 05.04 21:40
 
https://oko.press/jurajska-dolina-pradnika-zbiornikiem-retencyjnym-absurdalny-pomysl-wod-polskich/
 
  Odp: Wody atakują [4] 06.04 10:32
 
Brawo Panie Józefie
 
  Odp: Wody atakują [3] 06.04 12:23
 
Krzysztof,
podpisz proszę protest


Brawo Panie Józefie
 
  Odp: Wody atakują [1] 06.04 13:26
 
W_GZW_978, zbiornik retencyjny w miejscowości Prądnik Korzkiewski

dorzecze Wisły

Sprzeciw wobec dewastacji przyrodniczej rzeki Prądnik, poprzez ograniczenie drożności biologicznej rzeki.

Renaturyzacja rzek, przywracanie meandrów i akumulacja wody gruntowej w dolinach rzek i potoków. Spowolnienie spływu powierzchniowego przez działania przywracające walory przyrodnicze rzek. Obniżenie wysokości fal powodziowych poprzez zintegrowane działania w zakresie retencji obszarowej.

Marnowanie środków publicznych na niszczenie środowiska naturalnego, w szczególności obszarów o dużych walorach przyrodniczych. Tworzenie doraźnych i punktowych miejsc akumulacji wody słodkiej na terenie kraju, zamiast kompleksowego programu retencji obszarowej całych dorzeczy.


DONE
 
  Odp: Wody atakują [0] 06.04 16:06
 
super


W_GZW_978, zbiornik retencyjny w miejscowości Prądnik Korzkiewski

dorzecze Wisły

Sprzeciw wobec dewastacji przyrodniczej rzeki Prądnik, poprzez ograniczenie drożności biologicznej
rzeki.

Renaturyzacja rzek, przywracanie meandrów i akumulacja wody gruntowej w dolinach rzek i potoków.
Spowolnienie spływu powierzchniowego przez działania przywracające walory przyrodnicze rzek.
Obniżenie wysokości fal powodziowych poprzez zintegrowane działania w zakresie retencji
obszarowej.

Marnowanie środków publicznych na niszczenie środowiska naturalnego, w szczególności obszarów o
dużych walorach przyrodniczych. Tworzenie doraźnych i punktowych miejsc akumulacji wody słodkiej
na terenie kraju, zamiast kompleksowego programu retencji obszarowej całych dorzeczy.


DONE
 
  Odp: Wody atakują [0] 09.04 16:23
 
Krzysztof,
podpisz proszę protest


smrtovnica
esmrtovnice
esmrtovnica
umrli
 
  prośba do Pana Józefa Odp: Wody atakują [2] 06.04 21:04
 
Panie Józefie,

prośba:
POTRZEBNA POMOC - trzeba temat "wziąć pod lupę", szukamy kontaktu z ludźmi nauki, którzy byliby
skłonni dokonać ekspertyz - poszukujemy: hydrologów, geologów, przyrodników, ekologów...

Kto może pomóc? Zna Pan kogoś?

https://www.facebook.com/groups/855894145138593

 
  Odp: prośba do Pana Józefa Odp: Wody atakują [1] 07.04 08:25
 
Chyba najlepszym kontaktem jest Koalicja Ratujmy Rzeki, trzeba by pooglądać stronę, na startowej stronie seria komunikatów o stanowisku Koalicji. Można się zwrócić do Koalicji z prośbą o pomoc w konkretnej sprawie, ale Koalicja nie ma swoich funduszy i trzeba jakby mieć już pomysł co się chce zrobić i czego się oczekuje od Koalicji. Jest tam co najmniej kilka organizacji i stowarzyszeń z Krakowa i okolic, ich będzie łatwiej włączyć do solidarności i współdziałania, choć jak sądzę większość z nich i tak już w jakiś sposób zaprotestowała przeciw temu absurdalnemu pomysłowi bezcelowego zalewania wodą wsi, przyrody, krajobrazu itp.
Można też ewentualnie spóbować zainicjować projekt konkurencyjny, rewitalizacji Prądnika od źródeł do ujscia do Wisły, gdyż jest to chyba najmniej zniszczona rzeka Krakowa, oprócz Wilgi. Sądzę że taka koncepcja miałaby szansę być sfinasowana na przyjkład ze środków miejskich i zawierać sposób gospodarowania wzdłuż całego Prądnika ( i Wilgi?). Współpraca miastai osciennych gmin byłaby jak najbardziej na miejscu. Usuniecie niewielkich przetamowań rzeki i ustanowienie na terenie rzeki użytku ekologicznego albo innej formy ochrony przyrody, choć jak sądzę jest juz Prądnik objęty jakimiś fornami ochrony krajobrazu - oprócz oczywiście terenu parku Ojcowskiego. Z tego cowiem, na terenie miasta prądnik nie ma statusu ochronnego i też mu grozi próba "rewitalizacji przez zabetonowanie".
Koncepcja taka moglłaby być sformułowana przez jakieś rozsądne biuro, na przykład: Retencja.pl, ul. Urzędnicza 16/1
30-051 Kraków, E: informacja@retencja.pl, M: +48 691 538 741, i porównana z koncepcją zbiornika retencyjnago. Jestem pewien, ze w wyniku by sioę okazało, ze za cene tego betonowego potwora mozna by zrewitalizować i Prądnik i Wilgę...

A więc pomysł jak, potem pieniądze - skąd, dalej na co można lepiej wydać - to od eksperta - i przypilnować realizacji. Czsem się udaje, ostatnio niestety nie zawsze. Gdyby coś się działo, prosze do mnie dzwonić, zwykle odbieram telefony.
 
  Odp: prośba do Pana Józefa Odp: Wody atakują [0] 07.04 09:34
 
bardzo dziękuję, Panie Józefie

prosze o podanie Pana numeru telefonu na e-mail:
wz1006 małpa wp.plChyba najlepszym kontaktem jest Koalicja Ratujmy Rzeki, trzeba by pooglądać stronę, na
startowej stronie seria komunikatów o stanowisku Koalicji. Można się zwrócić do Koalicji z prośbą o
pomoc w konkretnej sprawie, ale Koalicja nie ma swoich funduszy i trzeba jakby mieć już pomysł co
się chce zrobić i czego się oczekuje od Koalicji. Jest tam co najmniej kilka organizacji i stowarzyszeń
z Krakowa i okolic, ich będzie łatwiej włączyć do solidarności i współdziałania, choć jak sądzę
większość z nich i tak już w jakiś sposób zaprotestowała przeciw temu absurdalnemu pomysłowi
bezcelowego zalewania wodą wsi, przyrody, krajobrazu itp.
Można też ewentualnie spóbować zainicjować projekt konkurencyjny, rewitalizacji Prądnika od źródeł
do ujscia do Wisły, gdyż jest to chyba najmniej zniszczona rzeka Krakowa, oprócz Wilgi. Sądzę że
taka koncepcja miałaby szansę być sfinasowana na przyjkład ze środków miejskich i zawierać
sposób gospodarowania wzdłuż całego Prądnika ( i Wilgi?). Współpraca miastai osciennych gmin
byłaby jak najbardziej na miejscu. Usuniecie niewielkich przetamowań rzeki i ustanowienie na
terenie rzeki użytku ekologicznego albo innej formy ochrony przyrody, choć jak sądzę jest juz
Prądnik objęty jakimiś fornami ochrony krajobrazu - oprócz oczywiście terenu parku Ojcowskiego. Z
tego cowiem, na terenie miasta prądnik nie ma statusu ochronnego i też mu grozi próba "rewitalizacji
przez zabetonowanie".
Koncepcja taka moglłaby być sformułowana przez jakieś rozsądne biuro, na przykład: Retencja.pl,
ul. Urzędnicza 16/1
30-051 Kraków, E: informacja@retencja.pl, M: +48 691 538 741, i porównana z koncepcją zbiornika
retencyjnago. Jestem pewien, ze w wyniku by sioę okazało, ze za cene tego betonowego potwora
mozna by zrewitalizować i Prądnik i Wilgę...

A więc pomysł jak, potem pieniądze - skąd, dalej na co można lepiej wydać - to od eksperta - i
przypilnować realizacji. Czsem się udaje, ostatnio niestety nie zawsze. Gdyby coś się działo, prosze
do mnie dzwonić, zwykle odbieram telefony.
 
       


Copyright © flyfishing.pl 2002
wykonanie focus